ประเมินโรงเรียนต้นแบบไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ ๑

Advertisements

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

      โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) จัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  เมื่อวันที่  ๓ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  ครบรอบ  ๘๗  พรรษา    เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เมื่อวันที่  ๒๓  ธันวาคม ๒๕๕๗   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) จัดงานฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ปี ๒๕๕๖

ณ โรงเรียนไทยรัฐวิททยา 83 (บ้านห้วยโจด)

IMG_8353 IMG_8356 IMG_8357 IMG_8358 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAนายสมยศ ศิลปีโยดม นายอำเภอวัฒนานคร ประธานในพิธี (แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว)

รับพระราชทาน “เกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน” ปีการศึกษา 2556

 รับพระราชทาน “เกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน” ปีการศึกษา 2556   จากสมเด็จพระเทพรัตนฯ

 เมื่อวันที่ 30 กย. 57   นางนฤมล  มุลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๓ (บ้านด้วยโจด)

 รับพระราชทาน “เกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน” ปีการศึกษา 2556

ณ  สวนจิตรลดา

IMG_0019

IMG_0012

IMG_0014

งานมุทิตาจิต

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๓ (บ้านห้วยโจด)

จัดงานมุทิตาจิตให้กับ คุณครูมุทิตา  รัตนคุณานนท์

บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

IMG_0054

IMG_0062

IMG_0102

IMG_0133

IMG_0181

IMG_0068 IMG_6430

IMG_6539

ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

เมื่อวันที่ ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๗  โรงเรีนไทยรัฐวิทยา ๘๓(บ้านห้วยโจด)  

รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

จากกรมอนมัยที่ ๓  จังหวัดชลบุรี

การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
IMG_6268

IMG_6275

IMG_6294

IMG_6309

IMG_6318

IMG_6339 IMG_6358

IMG_6391