ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้นำชุมชน  ศิษย์เก่า  ผู้ปกครองนักเรียน  และคณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๘๓ (บ้านห้วยโจด)  จัดทำโครงการระดมทรัพยากร  ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปจัดทำประตู  รั้วโรงเรียน(ด้านข้าง)  จัดซื้อคอมพิวเตอร์  สื่อ  อุปกรณ์  และปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน  โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาที่  “น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน  และปลอดภัย”  โดยได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ชัย  บรรณสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว   เขต  ๒  มาเป็นประธานในพิธี  ในวันอาทิตย์ที่  ๒๒  เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ไ

This slideshow requires JavaScript.

ด้รับเงินบริจาครวมทั้งสิ้น  ๒๑๒,๔๗๐  บาท

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: