โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำนึกความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

This slideshow requires JavaScript.

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๘๓  (บ้านห้วยโจด)  จัดโครงการค่ายคุณธรรม  จริยธรรม  สำนึกความเป็นไทย  ห่างไกลยาเสพติด  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง    ในระหว่างวันที่  ๒  –  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  ณ  วัดห้วยโจด  ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดหนองคุ้ม  พระครูสุตสีลาภรณ์  เจ้าคณะตำบลห้วยโจดท่าเกวียน  เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน  จำนวน  ๑๓๕  คน  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด  ในการนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด  นายวิชัย  บรรณสาร และคณะ  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: