การพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการ”การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑”

คณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๘๓  (บ้านห้วยโจด)  เข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการ”การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑”  โดยกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐบูรพาจัดขึ้นในวันที่  ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ณ  บ้านปูรีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดตราด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: