ทัศนศึกษาวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๔

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์  จังหวัดสระแก้ว  จัดกิจกรรมในวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๔ ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  มีการจัดนิทรรศการ  การแข่งขันประกวดทักษะทางวิชาการ  การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  การประกวดวาดภาพ  ฯลฯ          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๘๓  (บ้านห้วยโจด) นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันพฤหัสบดี  ที่  ๑๘  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และการแสดง ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง  เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: